Giới thiệu

Subliminaltapes chuyên viết phần mềm. Phần mềm này được dành để tăng khả năng suy nghĩ. Kỹ thuật tương tác sẽ tỏa ra những ý tưởng mới và cho phép bạn dễ dàng tạo ra các giải pháp mới. Đây là tài nguyên cho kinh doanh và cá nhân động não. Bao gồm đào tạo miễn phí và thông tin về tư duy sáng tạo và động não. Công cụ miễn phí, phần mềm, các trang web tương tác và đào tạo trực tuyến.

Chúng tôi viết và hiển thị những thông điệp cao siêu của bạn trên màn hình máy tính để thay đổi cuộc sống tích cực. Nếu bạn không tin, hãy thử miễn phí và quyết định sau đó. Chúng tôi thậm chí còn cho bạn biết làm thế nào để viết những thông điệp tốt đẹp dưới ánh sáng.